Дисципліни

Дисціпліни, що викладаються на кафедрі

Перелік дисциплін кафедри гуманітарних наук у 2020-2021 навчальному році

Медицина

 1. Основи біоетики та біобезпеки

 2. Історія України та української культури

 3. Філософія

 4. Соціологія

 5. Медичне право України

 6. Релігієзнавство

 7. Медична субкультура

Стоматологія

 1. Основи біоетики та біобезпеки

 2. Історія України та культури

 3. Філософія

 4. Соціологія

 5. Медичне право України

Фармація

 1. Основи біоетики та біобезпеки

 2. Історія України та української культури

 3. Філософія

 4. Соціологія

 5. Політологія

 6. Логіка

 7. Етика і деонтологія у фармації

Ерготерапія, Фізична терапія

 1. Історія України та культури

 2. Філософія з основами соціології та політології

 3. Професійна етика і деонтологія

 4. Основи педагогіки