Філософія з основами соціології та політології

Рекомендована література.pdf
Перелік контрольних питань.pdf