Соціологія

Перелік контрольних запитань з курсу Соціологія.pdf
Рекомендована література з курсу Соціологія.pdf